Connect with us

မမခ်မ္းးး ဟားခါးကိုခ်စ္သြားပီ ေပ်ာ္လြန္းလို့ပါ ေရာက္ဖူးသြားပီကြယ္ ီ

Myanmar News

မမခ်မ္းးး ဟားခါးကိုခ်စ္သြားပီ ေပ်ာ္လြန္းလို့ပါ ေရာက္ဖူးသြားပီကြယ္ ီ

ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန့အတြက္ Telenor.နဲ့အတူ​ဟားခါးကိုလာပီကြယ္ 19န့ဲ20 ရက္ေန့လုးံလုးံ တူတူဆုံမယ္ေနာ္, ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔Welcome to Chin State. အေႏြးထည္မ်ားမ်ား ယူသြားဦးေနာ္ အရမ္းေအးမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ရဲ႕အေအးက အသားထဲစိမ့္သြားေအာင္ကိုေအးတာ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Myanmar News

To Top